10 September 2011

[Miễn phí] Download Wireshark 1.6.2


Bài viết liên quan:

Về tính năng của nó thì khỏi phải bàn nữa:

Wireshark is the world’s most popular network protocol analyzer. It is used for troubleshooting, analysis, development, and education.
Download: wireshark-win32-1.6.2.exe
hoặc: http://www.wireshark.org/download.html

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))