04 September 2011

[About me] Thay đổi và bổ sung sitemap


Bài viết liên quan:

4/9/2011
- Lược bớt một số tính năng sử dụng nhiều Javascript
- Thêm sitemap và sitemap Pro
Cụ thể:
Sitemap:
Sitemap Pro:


0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))