[About me] Thay đổi cấu trúc Label

10/9/2011
Bỏ 1 số Label. gộp một số Label

TỘI PHẠM MÁY TÍNH (lý luận, cơ sở pháp luật)
CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ (lý luận, cơ sở pháp luật)
MIỄN PHÍ BẢN QUYỀN (miễn phí bản quyền + freeware )
SECURITY (hack, crack, tut, ebook, news, guide....)
COMPUTER FORENSIC (news, tool, tut, guide, download)
RESEARCH AND TEACHING (có ích cho bản thân)
LƯỢM (lượm nhặt linh tinh)
KIẾM TIỀN ONLINE (cái này, có lẽ sẽ bỏ trong tháng tới)
ABOUT ME (update)

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA