09 September 2011

[MMO] Tổng hợp kiếm tiền từ trang adf.ly như thế nào (8/9/2011)


Bài viết liên quan:

I. Một số thông tin chính


Đây là hình thức kiếm tiền từ Link rút gọn, uy tín và có thể trả qua PP hoặc AP
Dựa vào số lần Click hoặc Referrals
The average CPV (cost per view) for 8th September 2011.
Unique = amount payable for 1000 visitors in a 24-hour period, clicking multiple links.
Raw = amount payable for 1000 link views in a 24-hour period.

Country Interstitials CPV Top Banner CPM
Unique Raw Unique Raw
United States $3.31 $3.28 $0.70 $0.43
Canada $1.98 $1.98 $0.59 $0.30
United Kingdom $2.14 $1.95 $0.68 $0.43
Việt Nam $0.35 $0.25
$0.09
$0.07
Chi tiết xem: http://adf.ly/rates.php

                    http://adf.ly/terms.php
II. Cách thức
1. Đăng ký: 
Vào trang http://adf.ly
sau đó đăng ký thành viên:

2. Vào Email và Active nó ....
3. Bạn bắt đầu sử dụng
III. Sử dụng Adf.ly như thế nào?

1. Mass Shrinker : Gộp nhiều link
2. Easy Link
If you have no need for a short URL and you just want to make money from your blog or website, here is the quickest and simplest possible way to earn with adf.ly:
Replace "www.google.com" with whatever URL you wish the user to go to if they skip the advertisement.
You do not need to even login to adf.ly to use this and your account will be credited in the same way as if you had shortened the link.
If you want the Easy Link with the Banner advertising (less money, but less intrusive):
3. Mấy cái tiếp theo bỏ :))
4. Full Page Script
<script>
var adfly_id = 844657;
var adfly_advert = 'int';
var domains = ['toiphammaytinh.blogspot.com', 'otherssite.com',];
</script>
<script src="http://adf.ly/js/link-converter.js"></script>
 
<script>
var adfly_id = 844657;
var adfly_advert = 'int';
var exclude_domains = [toiphammaytinh.blogspot.com.com', 'toiphammaytinh.blogspot.com',];
</script>
<script src="http://adf.ly/js/link-converter.js"></script>
 Nên chọn kiểu Int .... nó chơi đếm số :)). Cái này rất phù hợp với Download
5. Website Entry Script
<script>
var adfly_id = 844657;
var adfly_advert = 'int';
var frequency_cap = 5;
var frequency_delay = 5;
var init_delay = 3;
</script>
<script src="http://adf.ly/js/entry.js"></script>
IV. Kết luận
- Bố trí hợp lý Script
- Kiếm từ Ref:  http://adf.ly/?id=844657
- Chúc các bác giàu to, em chỉ học hỏi kinh nghiệm thôi :))

 
 


0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))