12 September 2011

[LƯỢM] Tạo HTML Mailto toiphammaytinh


Bài viết liên quan:

Source:

  1. <form action="mailto:toiphammaytinh@gmail.com.com" enctype="text/plain" method="post">
  2. <p>Name: <input name="Name" type="text" id="Name" size="40"></p>
  3. <p>E-mail address: <input name="E-mail" type="text" id="E-mail" size="40"></p>
  4. <p>Comment:</p>
  5. <p><textarea name="Comment" cols="55" rows="5"
  6. id="Comment"></textarea></p>
  7. <p><input type="submit" name="Submit" value="Submit"></p>
  8. </form>
Name:
E-mail address:
Comment:

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))