[About me] Ngồi hết việc .... Cài lại máy :))

1. Window XP .... đã đến tận 8 nhưng... cứ từ từ
2. Internet Download Manager (trial) 6.07
 3. Mozilla 6.02
http://mozilla.ftp.halifax.rwth-aachen.de/mozilla/firefox/releases/6.0.2/win32/en-US/Firefox%20Setup%206.0.2.exe

4. Các Add-on của nó

5. Update ngay Java, Flash
http://aihdownload.adobe.com/bin/install_flashplayer10_mssd_aih.exe

http://sdlc-esd.sun.com/ESD6/JSCDL/jdk/6u27-b07/jre-6u27-windows-i586-s.exe?AuthParam=1316017581_2a524700fe67ba7a8d8dc7cee499d4d4&GroupName=JSC&FilePath=/ESD6/JSCDL/jdk/6u27-b07/jre-6u27-windows-i586-s.exe&File=jre-6u27-windows-i586-s.exe&BHost=javadl.sun.com6. Winrar (trial) 401
http://www.rarlab.com/rar/wrar401.exe
7. Unikey: Bản .org để tránh bác STL nhé :))
http://nchc.dl.sourceforge.net/project/unikey/unikey-win/4.0%20RC2/unikey40RC2-1101-win32.zip
8. Anti - virus (làm con BIT có bản quyền)
==============================
Sau đó thêm các cái khác và dùng chùa :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA