17 September 2011

[Tool] 5 công cụ để "quản lý" các tiến trình đang chạy


Bài viết liên quan:

1,2,3. PsTool (Pslist, PsKill, PsFile )

Download: http://download.sysinternals.com/Files/PsTools.zip

4: Process Explorer

Download: http://download.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer.zip


5: Autoruns

Download: http://download.sysinternals.com/Files/Autoruns.zip

 Other: Updating.....


0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))