[Lượm] 5 cách để nâng cao chất lượng bài viết cho Blogger 2011

1. Viết hàng ngày
Điều này có thể là một cái gì đó rất khó khăn để làm nhưng là một cái gì đó có thể giúp cải thiện văn bản của bạn một cách đáng kể. Trong khi đọc là một trong những cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng viết của bạn là rất quan trọng cho bạn biết rằng thực hành làm cho hoàn hảo, và không có số lượng đọc sẽ giúp bạn tốt hơn, trừ khi bạn bắt đầu viết thường xuyên.
Hãy cố gắng viết ít nhất một bài báo hàng ngày, không có vấn đề làm thế nào ngắn. Bạn không cần phải công bố bài viết đó, bạn không cần trình nó như là một khách đăng bài lên blog khác, nhưng văn bản liên tục làm cho nó dễ dàng cho bạn để xem những gì bạn đang làm sai và là một công trình kết quả vào việc cải thiện vào nó .
2. Đọc hàng ngày
Một cách khác bạn có thể cải thiện bằng văn bản của bạn như là một blogger là bằng cách đọc hàng ngày. Nó không quan trọng nếu nó là một cuốn sách, nếu nó là một blog hàng đầu trong niche của bạn hoặc nếu nó là bình luận của độc giả của bạn. Bạn sẽ có thể thấy một cải tiến đáng kể trong kỹ năng viết của bạn nếu bạn có thể đọc bất cứ điều gì bạn đặt bàn tay của bạn trên. Bạn không nên được giới hạn trong sách hoặc blog trong niche của bạn một mình, nhưng bất cứ điều gì được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh, và bất cứ điều gì được viết bởi một tác giả mà bạn tin tưởng.
3. Học từ các bậc tiền bối :))
Nó cũng rất quan trọng để bạn có thể nhận ra rằng, như một blogger, trong khi đọc rất nhiều sách hay và các bài viết trên các tạp chí có thể giúp cải thiện văn bản của bạn, học hỏi từ các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp của bạn cũng có thể có một tác động đáng kể đến kết quả bạn nhận được . Các nhà lãnh đạo trong thích hợp của bạn có được viết blog cho năm nay, họ có kinh nghiệm với văn bản lĩnh vực của bạn và họ đã được cải thiện kỹ năng của họ theo thời gian. Bằng cách quan sát cách họ viết và lý do tại sao họ làm như vậy bạn sẽ có thể phát triển các kỹ năng của bạn và viết hoàn hảo cho khán giả của bạn.
Điều quan trọng là nhận ra rằng bạn không chỉ cần có để sao chép chúng ngang nhiên mặc dù. Cách tốt nhất để xây dựng một blog thành công là duy nhất. Đừng cố gắng để được những gì bạn không sử dụng hiệu quả mọi cơ hội để học hỏi từ những người khác.
4. Viết bằng cái tâm
Một điều bạn nên nhận ra như là một blogger là cách tốt nhất để thành công là không chỉ để viết, nhưng viết tốt. Học để viết tốt không chỉ là đủ, nhưng học để viết tâm trí của bạn có thể làm cho một toàn bộ rất nhiều sự khác biệt.
Trong hầu hết các trường hợp rất nhiều người đọc sách ngày nay làm như vậy bởi vì nó là cần thiết và trong nhiều trường hợp nó không phải là cần thiết cho độc giả của bạn đọc blog của bạn vì vậy tôi không viết như bạn đang viết cuốn sách học tiếp theo của họ. Một trong những chìa khóa dẫn đến nội dung văn bản được kết quả như một blogger là bằng cách kết nối để độc giả cảm xúc của bạn, và cách tốt nhất để làm điều này là không cố gắng để viết phần tiếp theo hoàn hảo, nhưng bằng cách viết chính xác những gì là tâm trí của bạn.
Chìa khóa để nội dung bằng văn bản sẽ nhận được kết quả không phải là để ghi các nội dung hoàn hảo, nhưng để viết thư cho con người thật của bạn. Tôi đã thấy các blogger mà không có tiếng Anh hoàn hảo có được kết quả tuyệt vời và tôi đã nhìn thấy mọi người viết bài với ngữ pháp hoàn hảo mà đi đâu. Thực tế là nếu bạn tìm hiểu để viết tâm trí của bạn và làm điều đó thường xuyên (tip # 1), và bạn cũng thực hiện theo các mũi thứ hai trong bài viết này, bạn sẽ có thể cải thiện kỹ năng viết của bạn đáng kể.
5. Đón nhận sự phản hồi từ người đọc
Như các blogger và các nhà văn, nó có thể được khá dễ dàng để đánh lừa mình với hy vọng rằng bằng văn bản của chúng tôi là rất tốt khi nó thực sự là không, nó cũng có thể được dễ dàng cho chúng ta tin bằng văn bản của chúng tôi sucks khi nó thực sự không. Khi bạn làm điều tương tự hơn và hơn nữa bạn đã quen với nó và hầu như không nhận thấy những thay đổi và viết không nên có bất kỳ khác nhau. Cách duy nhất để biết nếu văn bản của bạn đang được cải thiện là không chỉ bằng cách viết và nói với chính mình đó là, cách tốt nhất để biết nếu văn bản của bạn đang được cải thiện là do nhận được thông tin phản hồi. Hãy thử để có được độc giả của bạn để cung cấp cho bạn thông tin phản hồi về cách viết của bạn. Hãy thử để có được họ để cung cấp cho các đề xuất của bạn và thời gian làm việc trên văn bản bài viết hoàn hảo.

Lược dịch từ Google Trans

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA