[Phân tích] 2.234.000 người Việt sử dụng Facebook

Con số trên chỉ là con số thống kê, (đã tăng so với trước đây) có thể 1 người, 1 nhóm người sử dụng nhiều hơn 1 user facebook :)) . Song, con số trên cũng đáng để các bạn tham khảo và hoạch định các mục tiêu :))
6 tháng:
Độ tuổi:
Giới tính:

Source: http://www.socialbakers.com

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA