[29/8/2011] Vẫn không vào Blogger từ VNPT

Có hai nguyên do.....
1. Blogspot bị mấy bác STL chém nên... IP VN bị block
2. Chúng ta chặn do.. có nhiều biến

Chúc mọi người Tuần làm việc vui vẻ :))

Comments

Popular posts from this blog

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork 1