[LƯỢM] Download IDM CC All version - Firefox, Internet explore, Google Chrome . . .

Mỗi lần Update firefox hoặc IDM .... đều ko tìm được cái.... 


Download this video
Download with IDM
Download FLV video with IDM
Download all link withs IDM

Nguyên nhân do:


Cách giải quyết vấn đề:

1. Nguyên liệu: IDM CC all version


 IDM CC
http://www.internetdownloadmanager.com/idmmzcc/idmmzcc.xpi


Link gốc tại trang IDM và luôn luôn có bản mới nhất

2. Tiến hành download và đưa vào Add-on của Firefox


sau đó ta thu được kết quả:

19/8/2011
IDM CC mới nhất là 7.3.5
http://www.internetdownloadmanager.com/idmmzcc/idmmzcc.xpi 

Firefox 6.0 :)

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA