[Chém gió] Hải giám của Trung Quốc vs Cảnh sát biển của Việt Nam ????

Tìm hiểu lực lượng Hải giám của Trung Quốc

 Thực chất tàu hải giám Trung Quốc

Dưới vỏ bọc dân sự, nhưng lực lượng tàu hải giám của Trung Quốc lại có nhiều tính năng không kém các tàu hải quân. 

Mở mang kiến thức tý, :)) Thiết nghĩ ta cũng nên "Nâng cấp" version cho "Cảnh sát biển" của nước ta...

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA