26 August 2011

[?_?] Chinese Government Launching Online Attacks (part 2)


Bài viết liên quan:

Chả biết có sự vô tình nào trong việc Chinese Government Launching Online Attacks không mà giờ, mọi bằng chứng đã được xóa :))
Link video đã bị xóa

Ây da.... Tàu tàu khựa

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))