[Tháng 8] Blog toiphammaytinh đã có site link

- Mấy con bot của STL khiến không view được blogspot
- Mấy site chất lượng chưa cao, người xem chưa đọc được những bài viết chất lượng
Phương hướng:
- Bố trí lại site mapComments

Popular posts from this blog

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum