[Tháng 8] Blog toiphammaytinh đã có site link

- Mấy con bot của STL khiến không view được blogspot
- Mấy site chất lượng chưa cao, người xem chưa đọc được những bài viết chất lượng
Phương hướng:
- Bố trí lại site mapComments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA