[TUT HACK] Hack facebook 100%

Rất đơn giản
Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:


https://www.facebook.com/connect/connect_to_node_error.php?title=YOUR TITLE&body=YOUR MESSAGE
Chú ý:


Thay đổi Titile và Message:


ví dụ:
https://www.facebook.com/connect/connect_to_node_error.php?title=Hacked%20by%20Toiphammaytinh&body=Hacked%20by%20Toiphammaytinh%20%28c%29%202011

và đây là kết quả:

Chúc bạn vui vẻ :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA