[Phân tích] Quá trình phát tán virus

Bạn có nhận ra mối liên hệ giữa 2 email này không? 

Thực chất, chúng là cặp email trong cùng một kịch bản của hacker. Kịch bản tương tác diễn ra như sau:

Email đầu tiên không đính kèm file và chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là khiến người nhận tin vào một câu chuyện thú vị: có người biết bạn qua Internet, muốn làm quen và sẽ gửi cho bạn vài bức ảnh. Đối với người sử dụng, email này có vẻ như vô hại và chắc chắn không ít người trả lời email kết bạn này.

Không lâu sau đó, người sử dụng sẽ nhận được một email khác, lần này có đính kèm “file ảnh” như đã đề cập trong email trước. Nhiều người sử dụng bị thuyết phục bởi kịch bản khá logic và tương tác này đã mở file đính kèm, và vậy là máy tính của họ bị nhiễm virus.
Virus này (Bkav nhận diện với tên W32.FakeHotpics.Worm) khi được thực thi sẽ download FakeAV từ địa chỉ : http://webcontrol-panel.us/l[removed]atch/softpatch.php?afid=154

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA