11 May 2011

[Update] Microsoft Security Bulletin Summary for May 2011


Bài viết liên quan:

1.Microsoft Security Bulletin MS11-035 - Critical
Vulnerability in WINS Could Allow Remote Code Execution (2524426)

2. Microsoft Security Bulletin MS11-036 - Important

Vulnerabilities in Microsoft PowerPoint Could Allow Remote Code Execution (2545814)

Microsoft Office XP Service Pack 3

Microsoft Office 2003 Service Pack 3

icrosoft Office 2007 Service Pack 2

 Download:

Other: (bản cũ)


0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))