06 May 2011

[Tool hack] Havij - SQL Inject


Bài viết liên quan:

Lưu ý:
Tool có thể chứa mã độc
Muốn hiểu bản chất của vấn đề thì nên đọc tài liệu cơ bản :)).
1. Advand SQL Inject

2. introduction-to-sql-injection

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))