17 May 2011

[Thuật ngữ] Thuật ngữ đúng: Tội phạm sử dụng máy tính


Bài viết liên quan:

Sau khi bảo vệ trước hội đồng
Nhận thức và tư duy có thay đổi
Đồng nhất quan điểm hiện nay sử dụng từ "tội phạm sử dụng công nghệ cao"
Về thuật ngữ thứ 2 thu hẹp phạm vi:
Tội phạm máy tính là dùng thuật ngữ sai.................. Thuật ngữ đúng nên sử dụng là "Tội phạm sử dụng máy tính"
Sẽ thay đổi cấu trúc vấn đề :))
0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))