30 May 2013

[Phân tích] Cách thức thu thập thông tin từ twitter của bạn


Bài viết liên quan:

1. Giả sử địa chỉ twitter của bạn là:
http://twitter.com/toiphammaytinh
2. Hãy vào link sau
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline/UsernameTwitter.xml?include_entities=true&trim_user=false%22

Thay UsernameTwitter của bạn vào

3. Hãy xem kết quả :))

Rất nhiều thông tin hữu ích:


Thế mới biết, chả còn gì là An toan nữa :)))

<user><id>253470725</id><name>Tội phạm máy tính</name><screen_name>toiphammaytinh</screen_name><location>Việt Nam</location><description>Tội phạm máy tính
Computer crime
Chứng cứ điện tử
electronic evidence
computer forensic
hack
crack</description><profile_image_url>http://a0.twimg.com/profile_images/1288902962/180925_105561886190964_100002114602925_52521_4399764_n_normal.jpg</profile_image_url><url>http://toiphammaytinh.blogspot.com</url><protected>false</protected><followers_count>40</followers_count><profile_background_color>1A1B1F</profile_background_color><profile_text_color>666666</profile_text_color><profile_link_color>2FC2EF</profile_link_color><profile_sidebar_fill_color>252429</profile_sidebar_fill_color><profile_sidebar_border_color>181A1E</profile_sidebar_border_color><friends_count>181</friends_count><created_at>Thu Feb 17 09:26:59 +0000 2011</created_at><favourites_count>75</favourites_count><utc_offset>25200</utc_offset><time_zone>Hanoi</time_zone><profile_background_image_url>http://a1.twimg.com/images/themes/theme9/bg.gif</profile_background_image_url><profile_background_tile>false</profile_background_tile><profile_use_background_image>true</profile_use_background_image><notifications/><geo_enabled>true</geo_enabled><verified>false</verified><following/><statuses_count>428</statuses_count><lang>en</lang><contributors_enabled>false</contributors_enabled><follow_request_sent/><listed_count>0</listed_count><show_all_inline_media>true</show_all_inline_media><default_profile>false</default_profile><default_profile_image>false</default_profile_image><is_translator>false</is_translator></user>2 comments:

  1. Well collecting information from Twitter is good thing.
    mobi ritz

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn bạn về bài viết. Bài viết rất hay và hữu ích. Mời bạn xem thông tin về laptop giá rẻ cho sinh viên tại BKOnline.vn

    ReplyDelete

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))