31 May 2011

[Phân tích] RCE virus của Sinh Tử Lệnh (tiếp theo)


Bài viết liên quan:


Loat post tiếp theo về Virus này  của anh Conmale TQN PXMMRF                
http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/20/38818.hva

Sẽ tóm lược 1 số thông tin chính (update sau)

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))