30 May 2013

[Phân tích] Điểm mới quy định về Tội phạm máy tính trong Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi 2009


Bài viết liên quan:

Theo Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật hình sự thì:
Quy định về TPMT có thay đổi.

1. Bỏ quy định về đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm
2. Hành vi đều cố ý
3. Đều : gây hậu quả nghiêm trọng

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))