[Phân tích] Điểm mới quy định về Tội phạm máy tính trong Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi 2009

Theo Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật hình sự thì:
Quy định về TPMT có thay đổi.

1. Bỏ quy định về đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm
2. Hành vi đều cố ý
3. Đều : gây hậu quả nghiêm trọng

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA