06 May 2011

[Tool hack] Online SQL INJECTION


Bài viết liên quan:

  • Works with even SSL i.e https
  • Faster Approach
  • Concat must be compulsary like this: concat(0x7375626861736864617379616d2e636f6d,0x3a,USERNAME_COLUMN,0x3a,PASSWORD_COLUMN,0x7375626861736864617379616d2e636f6d)
  • And at end of the URL u need to have limit+ this is compulsary
  • Added Start Count
  • Fixed Bug
  • Added Cookie Support
Home page: http://scan.subhashdasyam.com/dumper.php
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :))
Nếu bạn muốn dụng tool offline thì Havij  hoặc Pangolin :))

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))