[TUT HACK] Demo RFI/LFI

1. Google search với nhiều loại KEYWORD
2. Rất nhiều site: chẳng hạn với download.php?getfile= gi chả được :))


Bôi đen để tránh hại site
Đã report cho admin

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA