[Khuyên] Tổng hợp cài đặt https cho Gmail Facebook Twitter

Trước hết, HTTP và HTTPS
1. HTTP là gì?
HTTP là chữ viết tắt từ HyperText Transfer Protocol (giao thức truyền tải siêu văn bản). Nó là giao thức cơ bản mà World Wide Web sử dụng. HTTP xác định cách các thông điệp (các file văn bản, hình ảnh đồ hoạ, âm thanh, video, và các file multimedia khác) được định dạng và truyền tải ra sao, và những hành động nào mà các Web server (máy chủ Web) và các trình duyệt Web (browser) phải làm để đáp ứng các lệnh rất đa dạng. Chẳng hạn, khi bạn gõ một địa chỉ Web URL vào trình duyệt Web, một lệnh HTTP sẽ được gửi tới Web server để ra lệnh và hướng dẫn nó tìm đúng trang Web được yêu cầu và kéo về mở trên trình duyệt Web. Nói nôm na hơn, HTTP là giao thức truyền tải các file từ một Web server vào một trình duyệt Web để người dùng có thể xem một trang Web đang hiện diện trên Internet.HTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet).

2. HTTPS là gì?
HTTPS( Secure HTTP), là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet. Các kết nối HTTPS thường được sử dụng cho các giao dịch thanh toán trên World Wide Web và cho các giao dịch nhạy cảm trong các hệ thống thông tin công ty. HTTPS được sử dụng trong nhiều tình huống, chẳng hạn như các trang đăng nhập cho ngân hàng, các hình thức, ích đăng nhập công ty, và các ứng dụng khác, trong đó dữ liệu cần phải được an toàn.HTTPS không nên nhầm lẫn với Secure HTTP (S-HTTP) quy định trong RFC 2660.

Sự khác nhau giữa HTTP và HTTPS?
Theo 2 định nghĩa ở trên từ đó ta có thể thấy nếu trang web có địa chỉ bắt đầu bằng http:// thì nó có nghĩa rằng trang web không an toàn. Nói cách khác, một người nào đó có thể nghe lén những gì bạn trao đổi với trang web và có thể lấy những dữ kiện bạn gửi đi từ máy của bạn đến trang web như tên tuổi, căn cước, địa chỉ, số thẻ tín dụng, v..v…Do đó bạn không nên điền số thẻ tín dụng trên trang nhà nêú địa chỉ của nó bắt đầu bằng http.Nhưng nếu địa chỉ của trang web bắt đầu bằng chữ https:// thì điều này có nghĩa là bạn đang liên lạc an toàn với server của trang web và người ta không thể nghe lén và trôm những thông tin bạn gửi đi.Chắc bây giờ bạn đã hiểu mức quan trọng của chữ S trong https:// lớn như thế nào. Do đó, khi trang web bảo bạn điền những tin tức riêng của bạn vào những khung điền thông tin trên trang web, nhất là những thông tin quan trọng như số thẻ tín dụng,hay số an sinh xã hội, ngày sinh tháng đẻ, số passport, các passwords v…v…, thì trước tiên bạn phải nhìn vào địa chỉ để xem nó có chữ S sau http hay không tức là địa chỉ trang web có bắt đầu bằng https:// hay không. Nếu không, bạn không nên trao đổi những thông tin nhậy cảm đó với trang web.
 Tổng hợp cài đặt cho: Gmail, Facebook, Twitter
Facebook

 TwitterComments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA