05 May 2011

[LƯỢM] Bảo mật cho facebook của bạn


Bài viết liên quan:

Hiện nay, facebook đã "ra lò" giao thức Https cho facebook
Song, để có thể "bảo vệ" toan diện facebook của bạn, bạn có thể vào tùy chỉnh ở setting những mục sau:
Trong phần Account Security:
Sau tùy chỉnh này:
khi đăng nhập: có dạng https:
Và yêu cầu:
Ngoài ra, bạn có thể quản lý thông tin chia sẻ:

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))