[RAT] VNcert.gov.vn - hệ thống khảo sát trực tuyến

Ngồi rảnh Google search xem tý thông tin, thấy cái survey của Vncert:
http://survey.vncert.vn/index.php
Thấy có 1. Khảo sát về tình hình thư rác :)). Thử xem kết quả xem: :D
Có cái nhanh nhất: 0 phút 0 giây :)) . Khả năng click phải nói là siêu phàm :))
Vào thử xem 1 kết quả:
Được cái này:
Ngoài ra còn thu được những nội dung khác như:
4310. ";printf(md5(acunetix_wvs_security_test));exit;//
4304. ;cat /etc/passwd;
4358. </title><ScRiPt >alert(885187375);</ScRiPt>
4246. ../../../../../../../../etc/passwd.html
4286. &dir
4218. ../../../../../../../../boot.ini.html
4110. cat /etc/passwd
4014. </textarea><ScRiPt >alert(643495867);</ScRiPt>
3743. 1;printf(md5(acunetix_wvs_security_test));exit;//
4378. ' 
:)). Thực tế chưa biết thế nào nhưng:
nên chăng có 1 cái captcha để lọc BOT  cho kết quả khảo sát được chính xác hơn :D

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA