[Skill] Network Forensics Puzzle Contest

Tình cờ tìm kiếm được http://forensicscontest.com có 1 phần Puzzle rất thú vị.
Loat bài này đã được "trình làng" từ 25/9/2009. Chúng ta là những người đến sau, không sao, theo dõi và đọc lại để tăng skill cho mình.
Mang về blogspot này, mình chuyển nó với title mới: "Trở thành nhà điều tra tội phạm máy tính" :)). Hy vọng sẽ giúp các nhà điều tra tương lai, những tội phạm máy tính tương lại có thể Hiểu và Phòng thủ :))

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA