[About me] 9 nguyên tắc vàng trong lúc "Nước sôi, lửa bỏng"

  1. Đóng cửa bảo nhau.
  2. Dù thế nào cũng không nên bỏ nhà đi
  3. Không nhắc lại, đay nghiến quá khứ.
  4. Không đột ngột cúp máy trước
  5. Động khẩu, bất động thủ
  6. Không “Đồ vật phi thân”
  7. Không “đi chổ khác chơi cho bố mẹ nói chuyện”
  8. Không “Ghen tuông vô lối”
  9. Đừng thách thức và bất cẩn

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA