30 March 2011

[Lượm] Sửa lỗi USB is not accessible corrupted. The file or directory is corrupted and unreadable


Bài viết liên quan:

Một ngày, bạn cắm USB chứa hàng GB dữ liệu của mình vào máy tính, nó báo:
Rất bình tĩnh, hãy làm như sau:
Vào Window + R và Gõ: chkdsk /f "tên ổ đĩa": rồi Enter và chờ kết quả
Như vậy là đã xong. Chúc bạn thành công
Ngoài lề,

Xem thêm:

Microsoft DOS chkdsk command

http://en.wikipedia.org/wiki/CHKDSK