Tự sự

Hà Nội bỗng dưng lạnh mấy hôm nay
Công việc vẫn phải tiếp diễn
Lựa chọn, nghiên cứu...
1. Hứng với Ubuntu
2. Trao đổi kinh nghiệm với mấy anh bên 14, ku bên 50 ... cũng thấy có niềm tin với lĩnh vực mình đang theo đuổi. :)
3. Trường phái cũ thôi, muốn là được. Cố lên

P/S: Lâu rồi cũng ko chuối tý :D

Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA