30 March 2011

[Tài liệu] Toàn cảnh CNTT Việt Nam qua các năm từ 2001 - 2007


Bài viết liên quan:

Do lười biếng nên mình upload toan bộ thư mục của mình lên
Báo cáo Toàn cảnh CNTT Việt Nam qua các năm từ 2001 đến năm 2007. Các năm tiếp theo sẽ up sau :) cảm ơn bạn đã quan tâm.
http://www.mediafire.com/?up384jfh3y38wf2