[Tài liệu] Toàn cảnh CNTT Việt Nam qua các năm từ 2001 - 2007

Do lười biếng nên mình upload toan bộ thư mục của mình lên
Báo cáo Toàn cảnh CNTT Việt Nam qua các năm từ 2001 đến năm 2007. Các năm tiếp theo sẽ up sau :) cảm ơn bạn đã quan tâm.
http://www.mediafire.com/?up384jfh3y38wf2

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA