[Tự sự ] Khi bạn vào toiphammaytinh.blogspot.com

Khi xem kết quả traffic
Dường như người đọc vẫn thích UG hơn :) thích CC, thích Hack, Crack hơn :D . Vẫn ít các bạn thích nghiên cứu về vấn đề này biết đến Blog này :) . Lỗi này cho chủ nhân Blog rồi :)
Giới thiệu qua 1 chút về blog này
1. Về Tab
Được bố trí nội dung như một đề tài khoa học: Bao gồm các khái niệm, thống kê và các giải pháp sau đó
Tất nhiên, nội dung của nó xoay quanh Tội phạm máy tính và các vấn đề chứng minh tội phạm
2. Về nội dung được đăng tải
Dễ dàng nhận thấy nó liên quan đến Luật và các khái niệm pháp lý khác
3. Hướng dẫn sử dụng
Mỗi tài liệu mình đưa lên đều có mối quan he liên quan tới Tội phạm máy tính
Đơn cử 1 ví dụ: (các bạn chưa đánh giá đúng giá trị của các tài liệu mình đưa lên)
Về cái báo cáo của CSI này.....
+ Bạn ngại vì nó viết bằng tiếng anh ?
+ Bạn nghĩ nội dung nó chẳng có gì?
Nhưng nếu bạn download nó về và xem qua nó,với 1 chút tiếng anh đủ dùng bạn sẽ có nhiều góc nhìn ve TPMT ở Mỹ và những xu hướng của nó. Rất có ích cho việc  định hướng và nghiên cứu nó ở Việt Nam
Title của báo cáo
Công nghệ sử dụng

Ngoài lề, về việc PR cho blog, bạn có thể đưa quan điểm của mình lên 1 số 4rum, qua facebook, twister, hay tạo 1 keyword hiệu quả để search engine sẽ rất hiệu quả. Để xem mình có làm được ko :D . Vấn đề nằm ở chỗ thời gian mà :)

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA