[Lượm] GoogleCode - free HOST

Bạn đăng nhập vào Google code
1. Tạo tài khoản
sau khi tạo xong bạn sẽ được : http://code.google.com/p/toiphammaytinh/
2. Để tải "đồ nghề" lên.. bạn vào Download --> Newdownload rồi làm như hướng dẫn
Như vậy, bạn đã có 1 kho chứa miễn phí và nhanh :))


Comments

Popular posts from this blog

[Hack crack] Tổng hợp Google Dork

[Security] Internet blackout scheduled in protest of SOPA