28 March 2011

[Lượm] Google PageRank check 2011


Bài viết liên quan:

Để đánh giá trang PageRank của mình bạn có thể vào trang http://prchecker.info/ để đánh giá PR của mình
Click vào ảnh để vào link
Ngoài lề, Blog của mình mới tạo năm 2011, PageRank = 0/10 . Hy vọng sẽ được cải thiện trong tương lai :)

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))