[Lượm] Google PageRank check 2011

Để đánh giá trang PageRank của mình bạn có thể vào trang http://prchecker.info/ để đánh giá PR của mình
Click vào ảnh để vào link
Ngoài lề, Blog của mình mới tạo năm 2011, PageRank = 0/10 . Hy vọng sẽ được cải thiện trong tương lai :)

Comments

Popular posts from this blog

[Test post] Toiphammaytinh.blogpsot.com

[Security] Compromised Chrome Plugin Forum