26 March 2011

Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam


Bài viết liên quan:

Đối tượng dự thi:
                 + Sinh viên
                 + Giảng viên (tuổi dưới 35)
Thời gian:
 Bắt đầu từ 20011 với Sinh viên và 2012 với Giáo viên

Nào, Nghiên cứu khoa học để khẳng định mình ------------------

0 comments:

Post a Comment

Để lại góp ý của bạn để blog của mình hoàn thiện hơn :))