Posts

Showing posts from May, 2013

[Phân tích] Cách thức thu thập thông tin từ twitter của bạn

Image
1 . Giả sử địa chỉ twitter của bạn là: http://twitter.com/toiphammaytinh 2. Hãy vào link sau http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline/ UsernameTwitter .xml?include_entities=true&trim_user=false%22 Thay UsernameTwitter của bạn vào 3. Hãy xem kết quả :)) Rất nhiều thông tin hữu ích: Thế mới biết, chả còn gì là An toan nữa :))) <user><id>253470725</id><name>Tội phạm máy tính</name><screen_name>toiphammaytinh</screen_name><location>Việt Nam</location><description>Tội phạm máy tính Computer crime Chứng cứ điện tử electronic evidence computer forensic hack crack</description><profile_image_url>http://a0.twimg.com/profile_images/1288902962/180925_105561886190964_100002114602925_52521_4399764_n_normal.jpg</profile_image_url><url>http://toiphammaytinh.blogspot.com</url><protected>false</protected><followers_count>40</followers_count><profile_ba

Tội phạm máy tính là gì?

Image
Trước khi bàn xem xét khái niệm thì cần phân biệt "Tội phạm công nghệ cao" (tội phạm sử dụng công nghệ cao) và " Tội phạm máy tính " Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế INTERPOL thì khái niệm tội phạm công nghệ cao “là loại tội phạm sử dụng, lạm dụng những thiết bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ có trình độ cao như một công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội”. Trong các dạng tội phạm công nghệ cao có hai dạng chính, đó là tội phạm máy tính ( Computer Crime ) và tội phạm CNTT – điều khiển học (Cyber Crime). Việc xác định hành vi phạm tội, mức độ tội phạm và mức phạt ở các nước trên thế giới có sự khác nhau tùy thuộc vào hệ thống pháp luật mà nước đó đang áp dụng. Theo Bộ tư pháp Mỹ thì khái niệm tội phạm công nghệ cao là “bất cứ hành vi vi phạm pháp luật hình sự nào có liên quan đến việc sử dụng các hiểu biết về công nghệ máy tính trong việc phạm tội”. Như vậy, có thể thấy mọi "Tội phạm máy tính" đều là "Tội phạm sử dụng côn

Đặc điểm pháp lý Tội phạm máy tính

Về khách thể của TPMT : TPMT sử dụng máy tính và mạng máy tính như là công cụ để xâm phạm lợi ích của cá nhân, pháp nhân, tổ chức, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Về mặt khách quan của TPMT : Các hành vi của TPMT rất đa dạng và phức tạp. Các hành vi này cũng phát triển, thay đổi không ngừng cùng với sự phát triển của công nghệ mới. Căn cứ theo luật Hình sự Việt Nam 1999, tuy chưa quy định khái niệm tội danh TPMT nhưng có thể đưa tội phạm này vào 3 nhóm hành vi được quy định tại các Điều 224, 225, 226, 226a, 226b trong BLHS Việt Nam 1999 Hậu quả của hành vi do TPMT gây nên rất khó định lượng. Những thiệt hại trực tiếp của nó có thể nhỏ nhưng hậu quả gián tiếp thì rất lớn. V Về chủ thể của TPMT : Cũng giống như các tội phạm truyền thống khác, chủ thể của TPMT là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. BLHS năm 1999 quy định công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch từ đủ 16 tuổi trở nên có năng lực trách nhiệm hình sự (người từ đủ 14 tuổi trở lê

Chứng cứ điện tử là gì?

Image
Hoạt động của tội phạm công nghệ cao thường để lại những dấu vết trong các thiết bị điện tử mà chúng đã sử dụng để gây án hoặc xâm nhập trái phép. Điều 64 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 chưa có qui định loại chứng cứ tồn tại dưới dạng tín hiệu điện tử. Để xác lập chứng cứ về tội phạm sử dụng công nghệ cao, cần bổ sung một loại chứng cứ mới là chứng cứ điện tử. Dấu vết điện tử là một loại dấu vết mới, được phần mềm trong thiết bị kỹ thuật số tạo ra một cách tự động, tồn tại dưới dạng những tín hiệu điện tử, được lưu giữ trong bộ nhớ của các thiết bị điện tử một cách tự động, khách quan. Những dấu vết điện tử trong bộ nhớ kỹ thuật số này có thể được phát hiện, thu thập, bảo quản dưới dạng tín hiệu điện tử trên ổ cứng, đĩa CD, USB... hoặc in ra giấy để làm chứng cứ pháp lý sử dụng trước tòa án.  Chứng cứ điện tử là những chứng cứ được lưu giữ dưới dạng tín hiệu điện tử trong máy tính hoặc trong các thiết bị có bộ nhớ kỹ thuật số có liên quan đến vụ án hình sự . Những chứng cứ

[Bình luận] Điều 224, 225, 226, 226a, 226b Bộ Luật Hình Sự Việt Nam

Image
a) Tội phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số (Điều 224) - Về cấu thành tội phạm , so với Bộ luật hình sự hiện hành thì cấu thành tội cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số có những điểm khác biệt thể hiện ở hành vi phạm tội (cấu thành tội mới chỉ có 01 hành vi là cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại); đối tượng phát tán (gồm 02 đối tượng là: vi rút và chương trình tin học có tính năng gây hại); chính sách xử lý (hành vi vi phạm này bị xử lý hình sự chỉ khi gây hậu quả nghiêm trọng) cũng như các tình tiết tăng nặng (gây hậu quả rất nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm) và các tình tiết tăng nặng đặc biệt (gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội đối với hệ thống dữ liệu thuộc bí mật nhà nước; đối với hệ thống thông tin phục vụ an ninh, quốc

[Tổng hợp] Tài liệu tham khảo về Tội phạm máy tính 2

Image
Tiếp theo phần 1 1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992. 2. Luật Giao dịch điện tử, ban hành ngày 29/11/2005 3. Luật sở hữu trí tuệ, ban hành ngày 29/11/2005. 4. Luật Công nghệ thông tin, ban hành ngày 29/6/2006 5. Bộ luật Hình sự Việt Nam 1999, Nxb CTQG, 2000. 6. Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb Tư pháp, 2003 7. Quốc hội (2009), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009 8. Quốc hội (2009), Nghị quyết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH ngày 26/9/2009 9. Quốc hội (2009), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 10. (Nội dung ko phù hợp :)) ) 11. Chính phủ (2005), Chiến lược phát triển CNTT và TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 , Quyết định số 246/2005/QĐ–TTg ngày 06/10/2005 12. Bộ Chính

[Tổng hợp] Tài liệu tham khảo về Tội phạm máy tính

Image
 Dưới đây là 1 số tài liệu tham khảo các bạn tìm đọc   TRẦN, THỊ HỒNG LÊ. Các tội phạm trong lĩnh vực tin học theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40 / Trần Thị Hồng Lê ; Nghd. : TSKH.PGS. Lê Văn Cảm . - H. : Khoa Luật, 2009 . - 97 tr. + CD-ROM * DDC: 345.597 * Kí hiệu kho: V-L0/02288 Cần tội phạm hoá và cụ thể hoá các hành vi nguy hiểm liên quan đến máy tính / ThS. Bùi Quang Nhơn và ThS. Phạm Văn Beo // Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 3/2005, tr. 15 - 21 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội phạm máy tính / Ths. Trần Cảnh Hưng // Tạp chí Kiểm sát Số 1/2003, tr. 26 – 28 Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Lợi (Chủ biên); Mai Anh, ... [et.al. ] . - H. : Tư pháp, 2007 . - 244 tr. ; 20,5 cm, 26000 VND(VND) ·   Thông tin xếp giá : DSVLHS 001478-DSVLHS 001482 Công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới / Phạm Quý Ngọ // Tạp

[Phân tích] Điểm mới quy định về Tội phạm máy tính trong Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi 2009

Image
Theo Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật hình sự thì: Quy định về TPMT có thay đổi . 1. Bỏ quy định về đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm 2. Hành vi đều cố ý 3. Đều : gây hậu quả nghiêm trọng

Hòm thư Tố giác tội phạm

Image
Đối với Tội phạm nói chung và Tội phạm máy tính, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng, khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm hoặc chính quyền, lợi ích của bản thân bị xâm hại bạn có thể tố giác tội phạm với cơ quan pháp luat theo những cách sau: Quy định của pháp luật về Tố giác, tin báo về tội phạm  1. Gửi qua hòm thư điện tử + Hòm thư của Tổng Cục Cảnh sát Phòng Chống tội phạm + Hòm thư của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao + Các địa chỉ khác: (cập nhật sau..................) 2. Tố giác, gửi tin trực tiếp tại cơ quan chức năng: + Bạn viết 1 đơn tố cáo nội dung trình bày lại thiệt hại của mình kèm theo những tài liệu chứng mình (nếu có) + Gửi cho Cơ quan điều tra (Công an) nơi bạn đang sinh sống, làm việc. Để giải quyết theo đúng thẩm quyền bạn nên gửi đến Cơ quan điều tra (Công an) nơi bạn đang ở hoặc làm việc.Khi Cơ quan điều tra tiếp nhận, nếu chưa đúng thầm quyền họ sẽ có trách nhiệm chuyển đơn của bạn đến đúng địa chỉ.  ====================================