Posts

Showing posts from February, 2011

Toàn cảnh CNTT Việt Nam năm 2001

Image
Cuối năm 2000 - đầu năm 2001 là thời kỳ đầy biến động trong lĩnh CNTT cả trong n-ớc và quốc tế.
Trong n-ớc, đây là thời kỳ hy vọng có các b-ớc ngoặt đánh dấu một b-ớc phát triển mạnh trong ứng
dụng và phát triển ngành công nghiệp CNTT - đ-ợc thể hiện bằng hàng loạt các chính sách, biện pháp
từ trung -ơng đến địa ph-ơng. Trên thị tr-ờng CNTT quốc tế - cuộc suy thoái đầu tiên của thời kỳ kinh
tế số và sụp đổ của các công ty Internet ảnh h-ởng không ít đến chiến l-ợc phát triển CNTT của các
tập đoàn CNTT và các quốc gia.

Báo cáo "Toàn cảnh CNTT Việt nam 2001" của Hội Tin Học TP HCM gồm 6 phần:
•  Công nghiệp máy tính-viễn thông quốc tế 
•  Chính sách CNTT
•  Thị tr-ờng CNTT
•  Thị tr-ờng phần mềm và doanh nghiệp phần mềm 
•  Internet Việt nam
•  Đào tạo nhân lực CNTT

Phần đầu điểm qua tình hình CNTT quốc tế và ảnh h-ởng của tình hình này đối với Việt nam. Các
phần tiếp theo phân tích và đánh giá hiện trạng của những nội dung quan trọng nhất trong phát triển
sản x…

Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2003

Image
Ban Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử xin trân trọng cảm ơn Ban Giám
đốc dự án ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỞNG CHÍNH SÁCH CHO PHÁT TRIỂN THƯƠNG
MẠI  ĐIỆN TỬ  Ở VIỆT NAM, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  đã hỗ trợ, tạo  điều kiện cho
chúng tôi thực hiện Báo cáo này.

Nhân cơ hội này chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các doanh nghiệp và cá nhân đã
trả lời phiếu điều tra và đã tiếp đón chúng tôi nồng nhiệt trong quá trình phỏng vấn
về nhiều vấn đề liên quan tới hiện trạng ứng dụng TMĐT cũng như các ý tưởng về
tầm quan trọng của chính sách hỗ trợ phát triển TMĐT trong những năm tới.

Tiến sỹ Đỗ Văn Lộc, Chánh văn phòng CNTT Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm
Giám đốc Dự án, đã giúp đỡ rất lớn cho toàn bộ quá trình khảo sát. Tiến sỹ Trần
Ngọc Ca, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và phát triển công nghệ Bộ
Khoa học và Công nghệ, có nhiều góp ý sâu sắc về phương pháp điều tra và thiết
kế phiếu điều tra.

Báo cáo này không thể hoàn thành nếu thiếu sự say mê và mong muốn đón…

Computer Crime and Security survey CSI 2002

Image

IC3 2003 Internet Fraud Report

Image
In December 2003, the Internet Fraud Complaint Center (IFCC) was renamed the Internet Crime Complaint Center
(IC3) to better reflect the broad character of such matters having a cyber (Internet) nexus. The 2003 Internet Fraud
Report is the third annual compilation of information on complaints received and referred by the IC3 to law
enforcement or regulatory agencies for appropriate action. From January 1, 2003 – December 31, 2003, the IC3 and
IFCC websites received 124,509 complaint submissions. These filings were composed of fraudulent and non-
fraudulent complaints primarily related to the Internet.

IC3 referred 95,064 complaints to enforcement agencies on behalf of the filing individuals. These complaints were
composed of many different fraud types such as auction fraud, non-delivery, and credit/debit card fraud, as well as
non-fraudulent complaints, such as computer intrusions, spam/unsolicited e-mail, and child pornography. 

From the submissions, IC3 referred 63,316 compl…

Computer crime and security survey 2008 pacific islands

Image
Almost one third of organisations experienced an electronic attack which harmed the
confidentiality, integrity or availability of their systems.  Of these organisations, 15%
experienced more than 10 attacks.
Nearly two thirds of respondents thought their organisation needed to do more to ensure an
appropriate level of IT security qualification, training, experience or awareness among staff
and management.
Half of respondents used, or followed as a guide, IT security related standards.
One third or organisations thought their current level of IT security funding was adequate.
Over half of respondents were victim to Nigerian-style internet scams.
Nearly half of the respondents which experienced an electronic attack chose not to report the
incident to any external organisation

http://www.mediafire.com/?m04t6v49gnvi8mv

[Luật] Bộ Luật Tố tụng hình sự 2003

[Lượm] An introduction to SQL injection by dapirates and underc

Image

[Lượm] Advanced SQL Injection

Image

[Ebook] John Wiley & Sons - Incident Response. Computer Forensics Toolkit

Image
This book would not have been possible without the combined efforts of some very talented people.
I would first like to thank my agent, Carole McClendon of Waterside Productions for her assistance
in again finding me a superb publisher. I would also like to thank the hard-working
individuals at Wiley Publishing who helped to make this book a reality. Their enthusiasm and support
were a continued shot in the arm. In particular, I would like to thank Acquisitions Editor,
Katie Feltman for her confidence in me and for helping me to shape and hone the initial outline
for the book. I am also grateful to Project Editor, Mark Enochs for all his suggestions. I would like
to say thank you to my wife and best friend, Monique, for without her help, this book would not
have been possible. I tip my hat to Russ Shumway who, as my technical editor, did a superb job
ensuring that all my facts were correct and who suggested a number of additions that kept this
book technically sound. Thanks, as well,…

[Ebook] Scene of the Cybercrime, Second Edition

Image
Today we live and work in a world of global connectivity. We can exchange casual conversation or
conduct multimillion-dollar monetary transactions with people on the other side of the planet
quickly and inexpensively. The proliferation of personal computers, easy access to the Internet, and a
booming market for related new communications devices have changed the way we spend our leisure
time and the way we do business.
The ways in which criminals commit crimes are also changing. Universal digital accessibility opens
new opportunities for the unscrupulous. Millions of dollars are lost by both businesses and consumers to
computer-savvy criminals. Worse, computers and networks can be used to harass victims or set them up
for violent attacks—even to coordinate and carry out terrorist activities that threaten us all. Unfortunately,
in many cases law enforcement agencies have lagged behind these criminals, lacking the technology and
the trained personnel to address this new and growing thr…

[Luật] Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi 2009) - Bản FULL :)

Image
Xem Bộ luật hình sự 2009 trực tuyến - Online ở đây:


Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi 2009)  online- Bản fullDownload Bộ luật hình sự 2009 FULL
http://www.mediafire.com/?evtf1944ta6o913Ngoài ra, bạn có thể xem Tuyển tập các văn bản hướng dẫn đối với Bộ Luật hình sự theo link sau:
http://toiphammaytinh.blogspot.com/2011/05/van-ban-phap-luat-ve-hinh-su.html

About me

Image
Blogger Facebook Twitter GoogleSite
Google code Amplify
Tumblr
Ping
twitterfeed
Skype : toipham.maytinh
mySpace
còn chờ: ...........
P/s: Đơn giản vì niềm đam mê với "tội phạm máy tính" :) và muốn nghiên cứu, tìm hiểu nó.... :))

Update: 31/5/2011:

Mọi thắc mắc, góp ý hay muốn làm rõ vấn đề gì: bạn có thể mail cho mình:


Toiphammaytinh@gmail.com

     Update 12/8/2011
Không UG nhá.......... :D